Matematyka Dyskretna

jesień 2023


Andrzej Ruciński

Syllabus

DateTopicComments
4 X Wykład 1: Podstawowe zasady (bijekcji, mnożenia itp.). Schematy wyboru.

Zestaw 1 (z rozw.)

11 X Wykład 2: Ciagi zdominowane. Kombinacje z powtórzeniami. Permutacje wokół stołu.

Zestaw 2 (z rozw.)

18 X Wykład 3: Zasada szufladkowa. Podziały zbiorów=permutacje z powtórzeniami. Zasada włączania i wyłączania. KARTKÓWKA K1 z zestawów 1 i 2 (na początku ćwiczeń)

Zestaw 3 (z rozw.)

8 XI Wykład 4: Zasada włączania i wyłączania (dokończenie). Równania rekurencyjne. KARTKÓWKA K2 z zestawu 3 (na początku ćwiczeń)

Zestaw 4 (z rozw.)

15 XI Wykład 5: Równania rekurencyjne.

Zestaw 5

22 XI Wykład 6: Równania rekurencyjne (c.d.). KARTKÓWKA K3 z zestawu 4

Zestaw 5

29 XI Wykład 7: Równania rekurencyjne i funkcje tworzące.

Zestaw 5 (z rowz.)

6 XII Wykład 8: Równania rekurencyjne (ciągi Dycka), diagramy Ferrersa i funkcje tworzące.

Zestaw 6

13 XII Wykład 9: Funkcje tworzące. KARTKÓWKA K4 z zestawu 5 (przeniesiona z 6 grudnia)

Zestaw 6

20 XII Wykład 10: Teoria grafów - wprowadzenie. KARTKÓWKA K5 z zestawu 6

Zestaw 7

10 I Wykład 11: Teoria grafów: przeliczanie grafów, drzewa, cykle. KARTKÓWKA K6 z zestawu 7

Zestaw 8

17 I Wykład 12: Teoria grafów: problem Turana, kolorowanie grafów.

Zestaw 9

24 I Wykład 13: Kolorowanie krawędzi grafów, skojarzenia doskonałe, obchody Eulera. KARTKÓWKA K7 z zestawu 8

Zestaw 10

31 I Wykład 14: Cykle Hamiltona, planarność.

Zestaw 11

13 II Egzamin 11:30-13:30 Aula B

Zakres egzaminu