Matematyka Dyskretna II

Jesień 2021


Andrzej Ruciński

Syllabus

DateTopicComments
6 X Wykład 1: Ciągi i permutacje: Tw. Erdosa-Szekeresa, Zasada szufladkowa i podziałowa, Lemat o 3 permutacjach, ciągi rosnace w permutacjach losowych

Zestaw Zadań 1

13 X Wykład 2: Ciągi i permutacje: kształt permutacji, permutacje naprzemienne (tw. Andre), punkty ekstremalne, najdłuższy podciąg naprzemienny w losowej permutacji, bliźnięta w słowach (wstęp)

Zestaw Zadań 2

20 X Wykład 3: Ciągi i permutacje: bliźnięta w słowach binarnych, ciągi Thuego (bez repetycji), ciagi ,,szachowe''

Zestaw Zadań 3

27 X Wykład 4: Ciągi i permutacje: ciągi Thuego (dokończenie dowodu), ciagi ,,z list'' bez reperycji (dowód Rosenthala), różne typy bliźniat w permutacjach, oszacowania na długość słabych bliźniąt

Zestaw Zadań 4

3 XI Wykład 5: Ciągi i permutacje: oszacowanie dolne na długość słabych bliźniąt i górne na długość (silnych) bliźniąt w permutacji losowej, oszacowania dolne na bt(n) i tt(n)

Zestaw Zadań 5

10 XITest 1 g. 11:45. Wykład 6: Ekstremalna teoria zbiorów: Tw. Halla o SRR, wnioski (defekt, poligamia), wersja grafowa

Zestaw Zadań 6

17 XI Wykład 7: Ekstremalna teoria zbiorów: Skojarzenia w kracie boolowskiej (Wn. 4), Systemy Spernera (Tw. Spernera, nier. LYM)

Zestaw Zadań 7

24 XI Wykład 8: Ekstremalna teoria zbiorów: Problem Littlewooda-Offorda, Twierdzenia Dilwortha

Zestaw Zadań 8

1 XII Wykład 9: Ekstremalna teoria zbiorów: Hipoteza Rysera, Tw. Aharoniego z dowodem

Zestaw Zadań 9

8 XII Wykład 10: Ekstremalna teoria zbiorów: Rodziny przecinające się. Tw. Erdosa-Ko-Rado

Zestaw Zadań 10

15 XII Wykład 11: Ekstremalna teoria zbiorów: Cienie, rodziny b-przecinające się. Drugi dowód Tw. Erdosa-Ko-Rado, operacja ,,Shift'', hipergrafy bez dużych skojarzeń, Hipoteza Erdosa, Tw. Erdosa-Gallai'a

Zestaw Zadań 11

16 XIITest 2 g. 15:30 (s. A2-23)
12 I Wykład 12: Teoria Ramseya: Przyjęcie na 6 osób, notacja strzałkowa Erdosa i Rado, Tw. Ramseya dla par, wersja grafowa

Zestaw Zadań 12

13 I Wykład 13: Teoria Ramseya: Zastosowania, problemy Goodmana i Erdosa, Liczby Ramseya

Zestaw Zadań 12

19 I Wykład 14: Teoria Ramseya: R(3,3,3)=17, oszacowania liczb Ramseya (z góry, z dołu), grafowe liczby Ramseya (mK_3)

Zestaw Zadań 13

26 I Wykład 15 (online): Teoria Ramseya: Tw. Schura, Van der Waerdena, Rado, Hales'a-Jewitta

Zestaw Zadań 14

Wyklad 15

Rozw. ZZ12 Zad 6-8

Rozw. ZZ13

Rozw. ZZ14

Korekta

17 IIEgzamin (Test 3) g. 11:30-13:30 (s. A2-1)