Struktury Dyskretne

Jesień 2021


Andrzej Ruciński

Syllabus

DateTopicComments
7 X Wykład 1: Ciągi i permutacje: Tw. Erdosa-Szekeresa, Zasada szufladkowa, Lemat o 3 permutacjach

Zestaw Zadań 1

14 X Wykład 2: Ciągi i permutacje: Zasada podziałowa, kształt permutacji, permutacje naprzemienne (tw. Andre)

Zestaw Zadań 2

21 X Wykład 3: Ciągi i permutacje: punkty ekstremalne, najdłuższy podciąg naprzemienny w losowej permutacji, bliźnięta w słowach binarnych

Zestaw Zadań 3

28 X Wykład 4: Ciągi i permutacje: ciągi Thuego (bez repetycji), różne typy bliźniat w permutacjach, oszacowanie górne na długość słabych bliźniąt, permutacje bez repetycji

Zestaw Zadań 4

4 XITest 1 g. 8:15. Wykład 5: Ekstremalna teoria zbiorów: Tw. Halla o SRR, wnioski (defekt, poligamia), wersja grafowa

Zestaw Zadań 5

18 XI Wykład 6: Ekstremalna teoria zbiorów: Skojarzenia w kracie boolowskiej (Wn. 4), Systemy Spernera (Tw. Spernera, nier. LYM)

Zestaw Zadań 6

25 XI Wykład 7: Ekstremalna teoria zbiorów: Problem Littlewooda-Offorda, Twierdzenia Dilwortha

Zestaw Zadań 7

2 XII Wykład 8: Ekstremalna teoria zbiorów: Hipoteza Rysera, Hipergrafy przecinające się, Tw. Erdosa-Ko-Rado

Zestaw Zadań 8

9 XII Wykład 9: Ekstremalna teoria zbiorów: Cienie, rodziny b-przecinające się. Drugi dowód Tw. Erdosa-Ko-Rado, hipergrafy bez dużych skojarzeń, Hipoteza Erdosa, Tw. Erdosa-Gallai'a

Zestaw Zadań 9

16 XII Test 2 g. 8:15. Wykład 10: Teoria Ramseya: Przyjęcie na 6 osób, notacja strzałkowa Erdosa i Rado, Tw. Ramseya dla par, wersja grafowa

Zestaw Zadań 10

13 I Wykład 11: Teoria Ramseya: Problemy Goodmana i Erdosa, Liczby Ramseya

Zestaw Zadań 11

20 I Wykład 12: Teoria Ramseya: R(3,3,3)=17, oszacowania liczb Ramseya (z góry, z dołu), grafowe liczby Ramseya (mK_3)

Zestaw Zadań 12

27 I Wykład 13: Teoria Ramseya: Tw. Schura, Van der Waerdena, Rado, Hales'a-Jewitta

Zestaw Zadań 13

Wyklad 13

Rozw. ZZ12

Rozw. ZZ13

Korekta

14 IIEgzamin (Test 3) g. 11:30-13:30 (s. Aula B)