Struktury Dyskretne

Jesień 2022


Andrzej Ruciński

Syllabus

DateTopicComments
11 X Wykład 1 (podwójny, zamiast ćwiczeń): Ciągi, permutacje, słowa: Tw. Erdosa-Szekeresa, Zasada szufladkowa i podziałowa, wspólne podpermutacje w 2 i 3 permutacjach

Zestaw Zadań 1

18 X Wykład 2: Ciągi, permutacje, słowa: Izomorfizm porządkowy grafów. Skojarzenia uporządkowane - uog. tw. E-Sz

Zestaw Zadań 2

25 X Wykład 3: Ciągi, permutacje, słowa: Permutacje losowe

Zestaw Zadań 3

8 XI Wykład 4: Ciągi, permutacje, słowa: Skojarzenia losowe. Kształt permutacji. Permutacje naprzemienne.

Zestaw Zadań 4

15 XI Wykład 5: Ciągi, permutacje, słowa: Dowód Tw. Andre. Punkty ekstremalne i podpermutacje naprzemienne. Bliźnięta 2-jajowe i ich wielkość w losowej permutacji.

Zestaw Zadań 5

22 XI Wykład 6: Ciągi, permutacje, słowa: Bliźnięta w słowach binarnych. Ciągi Thuego (bez repetycji)

Zestaw Zadań 6

29 XI Wykład 7: Ciągi, permutacje, słowa: Permutacje bez repetycji. POWTÓRKA PRZED TESTEM.

Ściąga

Zestaw Zadań 7

5 XII Dyżur przed testem: poniedziałek, 5 grudnia, godz. 12-14, pok. B3-23 lub sala B3-38
6 XII TEST g. 15:30 (Aula C). Wykład 8 (zamiast ćwiczeń): Ekstremalna teoria zbiorów: Tw. Halla o SRR, wnioski (defekt, poligamia), wersja grafowa

Zestaw Zadań 8

13 XII Wykład 9: Ekstremalna teoria zbiorów: Skojarzenia w kracie boolowskiej (Wn. 4), Systemy Spernera (Tw. Spernera, nier. LYM)

Zestaw Zadań 9

20 XII Wykład 10: Ekstremalna teoria zbiorów: Problem Littlewooda-Offorda, Twierdzenia Dilwortha

Zestaw Zadań 10

3 I Wykład 11: Ekstremalna teoria zbiorów: Hipoteza Rysera. Rodziny przecinające (się). Tw. Erdosa-Ko-Rado. Hipergrafy bez dużych skojarzeń. Hipoteza Erdosa. Tw. Erdosa-Gallai'a

Zestaw Zadań 11

10 I Wykład 12: Teoria Ramseya: Przyjęcie na 6 osób, notacja strzałkowa Erdosa i Rado, Tw. Ramseya dla par, wersja grafowa

Zestaw Zadań 12

17 I Wykład 13: Teoria Ramseya: Zastosowanie do posetów. Problemy Goodmana i Erdosa. Liczby Ramseya

Zestaw Zadań 13

24 I Wykład 14: Teoria Ramseya: R(3,3,3)=17. Oszacowania liczb Ramseya (z góry, z dołu). Grafowe liczby Ramseya (mK_3)

Zestaw Zadań 14

31 I Zaliczenie poprawkowe: godz. 10 , p. B3-23
31 I Wykład 15: Teoria Ramseya: Zagadnienia preramseyowskie: twierdzenia Schura, Van der Waerdena, Rado, Hales'a-Jewitta. Gra SET.

Zestaw Zadań 15

Rozw. ZZ15

6 IIEgzamin (Test 2) g. 9:00-11:00 (Aula C), wyniki nazajutrz

Ściąga2

Ściąga3