Struktury Dyskretne

Wiosna 2024


Andrzej Ruciński

Syllabus

DateTopicComments
26 II Wykład 1 (podwójny, zamiast ćwiczeń): Ciągi, permutacje, słowa: Tw. Erdosa-Szekeresa, Zasada szufladkowa i podziałowa, wspólne podpermutacje w 2 i 3 permutacjach, permutacje losowe

Zestaw Zadań 1

wykład 26.2

4 III Ćwiczenia: Zestaw 1

6 III Wykład 2: Ciągi, permutacje, słowa: Izomorfizm porządkowy grafów. Skojarzenia uporządkowane - uog. tw. E-Sz

Zestaw Zadań 2

wykład 6.3

11 III Wykład 3: Ciągi, permutacje, słowa: Skojarzenia uporządkowane - uog. tw. E-Sz (dokończenie), losowe skojarzenia

Zestaw Zadań 2

wykład 6.3

13 III Wykład 4: Ciągi, permutacje, słowa: Skojarzenia uporządkowane - losowe skojarzenia

Zestaw Zadań 3

wykład 11-13.3

8 IV Wykład 5: Ciągi, permutacje, słowa: Bliźnięta w permutacjach i słowach

Zestaw Zadań 4

wykład 8.4

10 IV Wykład 6: Ciągi, permutacje, słowa: Ciągi Thuego

Zestaw Zadań 4

wykład 10.4

15 IV Wykład 7: Ciągi, permutacje, słowa: Ciągi Thuego - dokończenie

Zestaw Zadań 4

wykład 10.4

22 IV Wykład 8: Powtórka przed testem. Ekstremalna teoria zbiorów:

Powtórka

Sciąga na test

29 IV TEST 1 (11:45-13:15) Wykład 9: Ekstremalna teoria zbiorów: Tw. Halla o istnieniu SRR

Zestaw Zadań 5

wykład 29.4

6 V Wykład 10: Ekstremalna teoria zbiorów: Systemy Spernera

Zestaw Zadań 6

wykład 6.5

13 V Wykład 11: Ekstremalna teoria zbiorów: Problem Littlewooda-Offorda. Tw. Dilwortha.

Zestaw Zadań 7

wykład 13.5

20 V Wykład 12: Ekstremalna teoria zbiorów: Hipoteza Rysera. Rodziny przecinające (się). Tw. Erdosa-Ko-Rado. Hipergrafy bez dużych skojarzeń. Hipoteza Erdosa. Tw. Erdosa-Gallai'a

Zestaw Zadań 8

wykład 20.5

27 V Wykład 13: Ekstremalna teoria zbiorów: Cienie i 2. dowód tw. Erdosa-Ko-Rado. Hipergrafy bez dużych skojarzeń. Hipoteza Erdosa. Tw. Erdosa-Gallai'a

Zestaw Zadań 9

wykład 27.5

3 VI Wykład 14: Teoria Ramseya:

Zestaw Zadań 10

wykład 3.6