Wstęp do RP (WRP)

Wiosna 2018


Andrzej Ruciński

Sylabus

Zestawy zadań

http://kryba.home.amu.edu.pl/2018latoDWRP/2018latoDWRP.html
DataTematUwagi
27 II Wykład 1: Prawdopodobieństwo klasyczne i przestrzeń probabilistyczna ...
6 III Wykład 2: Prawdopodobieństwo geometryczne ...
13 III Wykład 3: Prawdopodobieństwo warunkowe. ...
20 III Wykład 4: Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. ...
27 III Wykład 5: Zmienne losowe dyskretne. Słynne rozkłady dyskretne. Funkcje zmiennych losowych dyskretnych. Wariancja. ...
10 IV TEST 1. (materiał z wykładów 1-4 i zestawów zadań 1-5) ...
17 IV Wykład 6: Dwuwymiarowe z.l. dyskretne (wektory losowe). ...
24 IV Wykład 7: Parametry wektorów losowych. ...
8 V Wykład 8: Rozkłady warunkowe i warunkowa wartość oczekiwana. ...
15 V Wykład 9: Funkcje tworzace i procesy gałązkowe. Nierówności. ...
22 V TEST 2. (materiał z wykładów 5-8 i zestawów zadań 6-10) ...
29 V Wykład 10: Nierówności i tw. graniczne. ...
5 VI Wykład 11: Zmienne losowe ciągłe. Dystrybuanty. Ciągłe wektory losowe. ...
12 VI Wykład 12: Rozkład normalny i Centralne Twierdzenie Graniczne. ...
19 VI Wykład 13: Łańcuchy Markowa. ...
22 VI Egzamin końcowy (Test T3) i kolokwium poprawkowe 9:00-11:00 aule ABC
IX Egzamin poprawkowy