KOMBINATORYKA 412:
Egzamin końcowy: 

pisemny: środa  6.06, godz. 15:30, sala 302

ustny: TRZEBA SIĘ UMOWIĆ !

Dyżury: 

 TRZEBA SIĘ UMOWIĆ
 

Notatki z wykładów