Prace magisterskie

TEMATY DO WZIĘCIA 2008/2009: W TOKU : LISTA OCZEKUJĄCYCH : WYMAGANIA :

Wszystkie tematy oparte są na najnowszej literaturze fachowej i wymagają przynajmniej biernej znajomości języka angielskiego oraz minimum zdolności matematycznych.
Prace mogą być pisane w języku angielskim.
Prace magisterskie muszą być pisane w latex-u), a nie np. w programie Word.
Student w momencie zgłoszenia powinien mieć zaliczone na ocenę co najmniej dobrą następujące przedmioty:
Kombinatoryka 1 lub Teoria Grafów 1, lub ich odpowiedniki.

Ponadto, magistrant zobowiązany jest brać aktywny udział (wygłaszanie referatów, spożywanie drożdżówek) w Seminarium Zakładowym.

NIEKTÓRE ZAKOŃCZONE (SUKCESEM) PRACE MAGISTERSKIE: