Rachunek Prawdopodobieństwa - RAP2MO

Semestr zimowy 2013


Andrzej Ruciński

Syllabus

Zestawy zadań

DataTematUwagi
3 X Wykład 1: Doświadczenia i zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo klasyczne. Szczypta kombinatoryki. ...
8 XWykład 2: Szczypta kombinatoryki (c.d.); sigma-ciała zdarzeń. ...
10 X Wyklad 3: Prawdopodbieństwo a częstośc. Aksjomaty teorii prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa. ...
15 XWykład 4: Prawdopodobieństwo geometryczne. Nierówności Boole'a ...
17 X Wyklad 5: Zasada włączania i wyłączania. Twierdzenie o ciągłości. ...
22 XWykład 6: Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór łańcuchowy. ...
24 XWyklad 7: Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. ...
29 XWykład 8: Powtórzenie materiału przed Testem 1. ...
5 XI TEST 1 Aula A
7 XIWyklad 9: Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. ...
12 XIWykład 10: Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe ...
14 XIWyklad 11: Dystrybuanta zmiennej losowej. Funkcje zmiennej losowej. ...
19 XIWykład 12: Omówienie testu 1. ...
21 XIWykład 13: Funkcje zmiennej losowej. ...
26 XIWykład 14: Wartość oczekiwana ...
28 XIWykład 15: Powtórzenie materiału przed Testem 2. ...
3 XII TEST 2 Aula A
5 XIIWykład 16: Wariancja. Przegląd ważniejszych rozkładów. ...
10 XIIWykład 17: Rozkłady łączne i brzegowe. ...
12 XIIWykład 18: Niezależność zmiennych losowych. Splot zmiennych losowych ...
17 XIIgodziny dziekańskie ...
19 XIIWykład 19: Momenty wektorów losowych. Kowariancja i korelacja. ...
7 IWykład 20: Rozkłady warunkowe. ...
9 IWykład 21: Warunkowe wartości oczekiwane. ...
14 ITEST 3 Aula A
16 IWykład 22: Nierównośći, Prawa wielkich liczb, Tw. Poissona. ...
21 IWykład 23: Centralne Twierdzenie Graniczne. ...
23 IWykład 24: Funkcje tworzące momenty i prawdopodobieństwa. ...
28 IWykład 25: Procesy gałązkowe. ...
30 IWykład 26: Omówienie testów 2 i 3 ...
10 IIEgzamin (test 4) aula A godz. 11:30-13:30
21 IIIEgzamin poprawkowy aula C godz. 10:00-12:00