Rachunek Prawdopodobieństwa - RAP2MO

Semestr zimowy 2014


Andrzej Ruciński

Syllabus

Zestawy zadań

-->
DataTematUwagi
2 X Wykład 1: Doświadczenia i zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo klasyczne. Szczypta kombinatoryki. ...
7 XWykład 2: Szczypta kombinatoryki (c.d.). ...
9 X Wyklad 3: Sigma-ciała zdarzeń. Prawdopodobieństwo a częstośc. Aksjomaty teorii prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa. ...
14 XWykład 4: Dowody własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo geometryczne. ...
16 X Wyklad 5: Nierówności Boole'a. Zasada włączania i wyłączania. Twierdzenie o ciągłości. ...
21 XWykład 6: Prawdopodobieństwo warunkowe.zmiana godzin dyżuru: poniedziałki 10-11
23 XWyklad 7: Wzór łańcuchowy. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. ...
28 XWyklad 8: Powtórzenie materiału przed Testem 1. ...
30 XWykład 9: Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. ...
4 XI TEST 1 ...
6 XIWykład 10: Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe ...
13 XIWyklad 11: Dystrybuanta zmiennej losowej. ...
18 XIWykład 12: Funkcje zmiennej losowej. ...
20 XIWykład 13: Wartość oczekiwana ...
25 XIWykład 14: Omówienie testu 1. ...
27 XIWykład 15: Wartość oczekiwana funkcji zmiennych losowych. Wariancja. ...
2 XIIWykład 16: Przegląd ważniejszych rozkładów jednowymiarowych. Rozkłady łączne i brzegowe. ...
4 XIIWykład 17: Rozkłady łączne i brzegowe (dokończenie). ...
9 XIIWykład 18: Niezależność zmiennych losowych. Splot zmiennych losowych. ...
11 XIIWykład 19: Powtórzenie materiału przed Testem 2. ...
16 XII TEST 2 Aula A
18 XII Wykład 20: Splot zmiennych losowych. Momenty wektorów losowych. Kowariancja i korelacja.
8 IWykład 21: Rozkłady warunkowe. Warunkowe wartości oczekiwane. ...
13 IWykład 22: Nierówności, Prawa wielkich liczb. ...
15 IWykład 23: Tw. Poissona. Centralne Twierdzenie Graniczne. ...
20 IWykład 24: Funkcje tworzące momenty i prawdopodobieństwa. ...
22 IWykład 25: Procesy gałązkowe. ...
27 IWykład 26: Powtórka. Omówienie testu 2. ...
29 I TEST 3 aula A
11 IIEgzamin (TEST 4) aula A godz. 11:30-13:30