Teoria Ramseya - TRA 5MS

Semestr zimowy 2011


Andrzej Ruciński

Syllabus

Wzor pliku do zadan (wzor.tex) oraz wzor.pdf

Rysunek zawarty w pliku wzór rysunek.fig oraz wersja rysunek.eps

Plik z wykładami

Lp.DataTematZadania
1. 26 IX Dwa motta. Zasada szufladkowa. Zapis strzałkowy. ZD 1, ZD 2
2. 28 IX Dwa dowody Tw. Ramseya dla par. Trzy ,,zastosowania" (posety, ciągi liczbowe, turnieje). ZD 3, ZD 4, ZD 5
3. 5 X Tw. Schura i Van der Waerdena ZD 6-10
4. 10 X Tw. Van der Waerdena. Hierarchia Ackermanna.
5. 12 X Rozwiązywanie zadań ZD 1-5,7
6. 17 X Uogólnienia Tw. Schura i Van der Waerdena. Tw. Rado. ZD 11-14
7. 19 X Rozwiązywanie zadań ZD 6-10
8. 24 X Tw. Rado - dokończenie. Twierdzenie Halesa-Jewitta. ZD 15
9. 26 X Rozwiązywanie zadań ZD 11-14
10. 7 XI Dowód Shelaha twierdzenie Halesa-Jewitta. ZD 16
11. 9 XI Dowód Shelaha twierdzenia Halesa-Jewitta -- dokończenie. ZD 16
12. 14 XI Dowód twierdzenia Ramseya dla k-tek. Geometryczne źródła teorii Ramseya. ZD 17-21
13. 16 XI Rozwiązywanie zadań ZD 15-18
14. 21 XI Wersje nieskończone. Zasada zwartości. Zbiory małe i duże. Tw. Parisa-Harringtona. ZD 22-25
15. 23 XI Nieskończenie wiele kolorów -- kolorowania kanoniczne (Tw. Erdosa-Rado)
16. 28 XI Liczby Ramseya. ZD 26-28
17. 29 XI Tęczowe cykle Hamiltona w hipergrafach 10:15 aula B, Seminarium Zakładu Mat. Dyskr.
18. 30 XI Rozwiązywanie zadań ZD 19-25
19. 5 XII Oszacowania dolne. Metoda probabilistyczna. Lemat Lovasza ZD 29-33
20. 7 XII Oszacowania liczby Ramseya R(k,3): dolne - Erdos; górne - Ajtai, Komlos, Szemeredi (dowód probabilistyczny Alona-Shearera) ZD 34-35
21. 12 XII Oszacowania górne liczby Ramseya R(k,3) (dowód determ. Shearera). Liczba monochromatycznych trójkątów. ZD 36-37
22. 14XII Rozwiązywanie zadań ZD 26-35
23. 19XII Grafowa teoria Ramseya ZD 38-43
24. 21XII Grafowa teoria Ramseya (c.d.) ZD 44-46
25. 2 I Artykuł: On the Folkman Number f(2,3,4) (A.Dudek, V. Rodl) Plik pdf prelegentka: Sylwia; ZD: dowód Prop. 2.1
26. 4 I Rozwiązywanie zadań ZD 36-46
27. 9 I Rozwiązywanie zadań ZD 36-46 (c.d.)
28. 11 I Zastosowanie Tw. Ramseya w teorii informacji. Gestość Ramseya i krawędziowa liczba Ramseya. ZD 47, 53-56
29. 16 I Gra Ramseya. Tw. antyramseyowskie Kostochki. ZD 57-60
30. 18 I Euklidesowa teoria Ramseya. ZD 61
31. 23 I Rozwiązywanie zadań ZD 46,47, 53-61, dowód Prop. 2.1 z pracy Dudka-Rodla
32. 25 I Egzamin pisemny
33 30 I -- 10 II Egzamin ustny - proszę się umówić. B3-23