Kombinatoryka - KOM 3MS

Semestr zimowy 2018/2019

Andrzej Ruciński

Syllabus

Lp.DataTematZadania
1. 8 X Czym zajmuje się kombinatoryka? Problem przydziału prac. Prawo mnożenia i dodawania. Zasada bijekcji. Zestaw 1
2-3. 15 X Dokończenie poprzedniego tematu. Schematy wyboru. Permutacje. Podziały liczb i podziały zbiorów. Zestaw 2
3. 22 X Ciągi binarne: serie, ciągi zdominowane. Zestaw 3
4. 29 XI Współczynniki dwumianowe. Powtórka przed testem. Zestaw 4
5. 5 XI Test nr 1 (na wykładzie). Na ćwiczeniach wykład: Rekurencje Zestaw 5
6. 19 XI Funkcje tworzące Zestaw 5
7. 26 XI Zasada włączania i wyłączania. Zestaw 6
8. 3 XII Liczby Stirlinga. Podziały liczb. Diagramy Ferrersa. Zestaw 7
9. 10 XII Przeliczanie grafów oznaczonych. Zestaw 8
10. 17 XII Test nr 2 (90 minut, na wykładzie). Cwiczenia -- Zestaw 8. Zestaw 8
11. 7 I Przeliczanie struktur nieoznaczonych. Zestaw 9