Kombinatoryka - KOM 3MS

Semestr letni 2012

Andrzej Ruciński

Syllabus

Lp.DataTematZadania
1. 15 II Czym zajmuje się kombinatoryka? Problem przydziału prac. Prawo mnożenia i dodawania. Zasada bijekcji.
2. 16 II Dokończenie wykładu. Ćwiczenia: zad. 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.14 UWAGA: w czwartki zajęcia od 8:25 !!! Zestaw 1
3. 22 II Schematy wyboru. Permutacje. Bijekcje (rozmieszczenia, podziały liczb, ciągi binarne)
4. 23 II Dokończenie wykładu: rozbicia zbioru, permutacje z powtórzeniami. Ćwiczenia: zestaw 1. UWAGA: w czwartki zajęcia od 8:25 !!! Zestaw 2
5. 29 II Jeszcze raz permutacje i rozbicia zbioru. Ciągi binarne (serie, ciągi zdominowane).
6. 1 III Dokończenie wykładu: Współczynniki dwu- i wielomianowe (Pascal, Newton, tożsamości kombinatoryczne). Ćwiczenia: zestaw 2. UWAGA: w czwartki zajęcia od 8:25 !!! Zestaw 3
7. 7 III Rekurencje i funkcje tworzące.
8. 8 III Dokończenie wykładu. Ćwiczenia: zestaw 3. Zestaw 4
9. 14III Test nr 1 (45 minut). Wybory z ograniczeniami (kombinacje i wariacje).
10. 15III Ćwiczenia: zestaw 4. Zestaw 5
11. 21III Zasada włączania i wyłączania. Wyniki testu: 19,19,18,16,16,16,15,13,13,12,10,10,9,8,6,6,5,4,4,2,1,0,0,0
12. 22III Ćwiczenia: omówienie testu 1 oraz zestaw 4. Zestaw 6
13. 28III Problem Lucasa. Permutacje z ograniczeniami.
14. 29III Ćwiczenia: zestawy 5. i 6. Zestaw 7
15. 4 IV Ćwiczenia: zestaw 6.
16. 5 IV Liczby Stirlinga i Bella. Podziały liczb. Diagramy Ferrersa. Zestaw 8
17. 11IV Przeliczanie grafów oznaczonych
18. 12IV Ćwiczenia: zestawy 7. i 8.
19. 18IV Test nr 2 (70 minut). Wyniki: 24,23,19,19,18,18,17,17,16,15,14,14,13,12,11,10,8,7,6,6
20. 19IV Lemat Burnside. Przeliczanie grafów nieoznaczonych (c.d.) Zestaw 9
21. 25IV Omówienie testu 2. Zasada szufladkowa i jej uogólnienia. Wyklad 9
22. 26IV Ćwiczenia: zestaw 9. Zestaw 10
23. 10 V Ćwiczenia: zestaw 9. (zad. 14,15); Wykład 9 (dokończenie)
24. 16 V Zbiory częściowo uporządkowane Wyklad 10
25. 17 V Ćwiczenia: zestaw 10. Zestaw 11
26. 23 V Kombinatoryczna teoria zbiorów Wyklad 11
27. 24 V Ćwiczenia: zestaw 11. Zestaw 12
28. 30 V Test nr 3 Wyniki: 4,6,8,9,11,12,13,15,16,16,17, 17,19,19,19,20,20,20,21,23,24
29. 31 V Konfiguracje kombinatoryczne Zestaw 13Wyklad 12
30. 6 VI Ćwiczenia: zestawy 12. i 13.
21VI EGZAMIN z całości 09.00 -- 11.00 A2-14